2022 оны залуучуудын УАШТ

Хуваарь

ӨдөрТоглолтТэмцээн
32-р сургууль — Замын-ҮүдB хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)1
Булган — Аварга АСC хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)2
АШУҮИС — Аварга ДСD хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)3
Дорноговь Угалз — МУБИСА хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)4
Дорноговь — Мон-АлтиусB хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эмэгтэй)5
ҮБХИС — 84-р сургуульА хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эмэгтэй)6
МУБИС — ИЗОУИСА хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)7
Замын-Үүд — ДорноговьB хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)8
Аварга АС — МУИСC хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)9
Аварга ДС — Мон-АлтиусD хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)10
84-р сургууль — БулганА хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эмэгтэй)11
Мон-Алтиус — МУИСB хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эмэгтэй)12
ИЗОУИС — Дорноговь УгалзА хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)13
Дорноговь — 32-р сургуульB хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)14
МУИС — БулганC хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)15
Мон-Алтиус — АШУҮИСD хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эрэгтэй)16
Булган — ҮБХИСА хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эмэгтэй)17
МУИС — ДорноговьB хэсэг, Залуучуудын УАШТ 2022 (эмэгтэй)18