Эрэгтэй 1-р шат

МОСН 2020 – Эрэгтэй А хэсэг

БагТ+=-Г+Г-Г=Оноо
1ШУТИС32105538175
2ХААИС32105543125
3МУБИС31024460-162
4МҮИС30034356-130

МОСН 2020 – Эрэгтэй B хэсэг

БагТ+=-Г+Г-Г=Оноо
1ҮБХИС2200342684
2Аварга ДС21014030102
3АШУҮИС20022543-180

МОСН 2020 – Эрэгтэй C хэсэг

БагТ+=-Г+Г-Г=Оноо
1ИЗОУИС22004826224
2Мон-Алтиус2101383802
3Рояаль ОУИС20022143-220

МОСН 2020 – Эрэгтэй D хэсэг

БагТ+=-Г+Г-Г=Оноо
1ҮБТДС2200474344
2МУИС2101434122
3ДХИС20023743-60