Эмэгтэй 1-р шат

МОСН 2020 – Эмэгтэй А хэсэг

БагТ+=-Г+Г-Г=Оноо
1ИЗОУИС2101251872
2Мон-Алтиус110012752
3МУБИС1001618-120

МОСН 2020 – Эмэгтэй B хэсэг

БагТ+=-Г+Г-Г=Оноо
1ҮБХИС33005516396
2ҮБТДС32011825-74
3ДХИС31021429-152
4АШУҮИС30031734-170

МОСН 2020 – Эмэгтэй C хэсэг

БагТ+=-Г+Г-Г=Оноо
1ХААИС32103423115
2МУИС3210362885
3Рояаль ОУИС30122938-91
4ШУТИС30122838-101