Бүх тоглолт

МОСН 2020 – ҮР ДҮН

ӨдөрТоглолт
МУИС — Мон-Алтиус48
ХААИС — ИЗОУИС47
Мон-Алтиус — ХААИС46
ҮБХИС — ҮБТДС45
ИЗОУИС — ШУТИС44
Аварга ДС — МУИС43
Мон-Алтиус — ҮБХИС42
ИЗОУИС — ҮБТДС41
ХААИС — ҮБХИС40
Мон-Алтиус — ҮБТДС39
ШУТИС — Аварга ДС38
ИЗОУИС — МУИС37
ҮБХИС — МУИС36
ҮБТДС — ХААИС35
ҮБХИС — Мон-Алтиус34
ХААИС — ҮБТДС33
Аварга ДС — ИЗОУИС32
ШУТИС — МУИС31
ҮБТДС — МУИС30
ИЗОУИС — Мон-Алтиус29
ҮБХИС — Аварга ДС28
МУБИС — Мон-Алтиус27
МУИС — ХААИС26
ШУТИС — Рояаль ОУИС25
АШУҮИС — ҮБХИС24
ДХИС — ҮБТДС23
МҮИС — ШУТИС22
МУБИС — ХААИС21
Мон-Алтиус — ИЗОУИС20
ХААИС — ШУТИС19
МУИС — Рояаль ОУИС18
ҮБХИС — ДХИС17
АШУҮИС — ҮБТДС16
МУИС — ДХИС15
Мон-Алтиус — Рояаль ОУИС14
Аварга ДС — АШУҮИС13
ШУТИС — МУБИС12
МҮИС — ХААИС11
ШУТИС — МУИС10
ХААИС — Рояаль ОУИС9
ИЗОУИС — МУБИС8
ДХИС — ҮБТДС7
Рояаль ОУИС — ИЗОУИС6
АШУҮИС — ҮБХИС5
ДХИС — АШУҮИС4
ҮБХИС — ҮБТДС3
МУБИС — МҮИС2
ШУТИС — ХААИС1

МОСН 2020 – ХУВААРЬ

ӨдөрТоглолт