Бэлтгэл ажил хангагдаж байна

Олон улсын гандболын холбооны цомын төлөө эмэгтэйчүүдийн тэмцээн 2019 оны 05 сарын 06-10-нд Улаанбаатар хотноо БУСО-д явагдахаар МГХолбоо бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Тэмцээнд оролцох Монголын 18 хүртэл насны тамирчид Дорноговь аймагт, 20 хүртлэх насны баг Улаанбаатар хотноо бэлтгэл сургалтандаа гарлаа.
Тэмцээнд оролцох Туркменстан, Узбекийн багууд мэдүүлгээ ЗБХ-нд ирүүллээ. Одоо Киргизстан, Тажикстаны багууд мэдүүлгээ өгөхөөр бэлтгэж байна. Тэмцээнд төв Азийн 5 орны баг тамирчид оролцохоор хувиарлагдсан билээ.
Энэхүү тэмцээний Зүүн Азийн бүсийн тэмцээнийг Монгол улс 2014 онд хүлээн авч явуулж байсан юм.