Эмэгтэй

Залуучуудын УАШТ 2022 (Эмэгтэй A хэсэг)

БагТ+=-Г+Г-Г=Оноо
184-р сургууль00000000
1Булган00000000
1ҮБХИС00000000

Залуучуудын УАШТ 2022 (Эмэгтэй B хэсэг)

БагТ+=-Г+Г-Г=Оноо
1Дорноговь00000000
1МУИС00000000
1Мон-Алтиус00000000