Дэлгэрэнгүй

Өдөр Цаг Тэмцээн
2020-11-09 19:00 Эрэгтэй C хэсэг

Талбай

Буянт-Ухаа спортын ордон

ҮР ДҮН

БагБөмбөг
Мон-Алтиус20
Рояаль ОУИС13